Zaimportować Sprawdzanie Błędów SQL Do Arkusza Kalkulacyjnego? Napraw To Natychmiast

Oczekuję, że ten artykuł pomoże, gdy zobaczysz zaimportowany dziennik błędów SQL w jakimś arkuszu.

Napraw niebieski ekran śmierci i inne problemy z systemem Windows. Kliknij tutaj, aby pobrać.

 • Odtwarzanie przez 2 minuty tracfone
 • importuj log błędów sql do tabeli

  Powiązane, które mogą: Obsługiwane SQL (wszystkie wersje serwera)

  Dziennik błędów SQL Server zawiera niestandardowe prezentacje i określone zdarzenia konfiguracyjne, które mogą być wykorzystane do rozwiązywania problemów.

  Sprawdź dzienniki

  1. W programie Server Management sql Studio użyj Eksploratora obiektów. Aby otworzyć odwiedzającego prasę, F8. Lub, jak w głównym menu, wybierz „Widok” i „Przeglądarka obiektów”:

   Gdzie jest błąd SQL przechowywane dzienniki?

   W konsekwencji większość dziennika błędów znajduje się w folderze FilesMicrosoft programu SQL ServerMSSQL.N i mssqllogerrorlog, nawet ERRORLOG.Explorer.

  2. Jak widzisz obiekt Explorer, porozmawiaj z przypadkiem w punkcie SQL Server, a następnie zwiększ rozmiar tej instancji.

  3. Znajdź go w panelu Programowanie i zarządzanie (jeśli masz uprawnienia do jego przeglądania).

  4. Jak dodać plik dziennika do serwera SQL?

   W Eksploratorze obiektów połącz się z doskonałą instancją, która obecnie jest zwykle powiązana z aparatem bazy danych SQL Server, a następnie rozszerz tę instancję. Rozwiń Bazy danych, kliknij prawym przyciskiem myszy bazę danych, z której naprawdę dodajesz pliki, i wybierz Właściwości. W oknie dialogowym Właściwości danych bazy danych wybierz stronę Pliki. Aby dodać historię danych lub transakcji, kliknij Dodaj.

   Kliknij prawym przyciskiem myszy Wybierz dzienniki SQL Server i wybierz Musisz wybrać dziennik SQL Server.

  5. Napraw teraz swój komputer.

   Restoro to oprogramowanie, które naprawi typowe błędy komputera, ochroni Cię przed utratą plików, złośliwym oprogramowaniem i awarią sprzętu. Optymalizuje Twój komputer pod kątem maksymalnej wydajności. Restoro może łatwo i szybko rozpoznać wszelkie problemy związane z systemem Windows (w tym przerażający niebieski ekran śmierci) i podjąć odpowiednie kroki w celu rozwiązania tych problemów. Aplikacja wykryje również pliki i aplikacje, które często ulegają awariom, i pozwoli naprawić ich problemy jednym kliknięciem.

  6. 1. Pobierz Reimage i zainstaluj na swoim komputerze
  7. 2. Uruchom program i kliknij „Skanuj”
  8. 3. Kliknij „Napraw”, aby naprawić znalezione problemy

  Obserwator plików drewna pojawi się (może to zająć trochę czasu) razem ze mną) z listą kłód drewna do wyświetlenia.

  Dalsze kroki

  Aby uzyskać więcej wskazówek, zobacz Krok identyfikacji pliku rekordu błędów programu SQL Server.

  w przydatnej historii MSSQLTips von.com Lokalizacja.

  Komentarze

  Specjalne wydarzenia i unikalne turnieje systemowe zostały utworzone z powrotem w dzienniku błędów SQL Server, który można wykorzystać do rozwiązywania problemów.

  Pokaż udostępnione dzienniki

  Jak mogę zapytać o jeden konkretny dziennik błędów SQL?

  W Eksploratorze obiektów programu SQL Server Studio wybierz opcję ZarządzajW Eksploratorze obiektów połącz się z instancją serwera sql, a następnie utwórz tę instancję.rozszerzenieZnajdź tę sekcję „Administracja” (pod warunkiem, że masz zgodę na jej wyświetlenie).Kliknij prawym przyciskiem myszy Dzienniki programu SQL Server, wybierz Widok, a następnie wybierz Dziennik programu SQL Server.

  1. Wybierz Eksplorator obiektów na serwerze SQL Management Studio. Aby otworzyć Eksplorator plików, naciśnij klawisz F8. Z popularnego menu ocen wybierz Widok, a następnie Przeglądarka obiektów:

  2. importuj rekord błędu sql do tabeli

   Połącz obiekt jako część Eksploratora bezpośrednio z instancją zaangażowaną w SQL Server, a następnie rozwiń, która będzie instancją.

  3. Znajdź rozszerzenie, a następnie bez wątpienia sekcję Warunki administracyjne (do wyświetlania której przyznajesz uprawnienia).

  4. Jak podpiąć dziennik błędów SQL Server?

   w jednostkach mentalnie popraw agenta SQL Server, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy dzienniki błędów, aby wykonać naprawę recyklingu z menu rozwijanego podanego we fragmencie kodu poniżej. Garść. Zostanie otwarte okno Uruchom ponownie dzienniki błędów agenta programu SQL Server. Kliknij przycisk OK, uruchom ponownie, aby uzyskać dzienniki błędów agenta programu SQL Server.

   Kliknij prawym przyciskiem myszy Selectsql, „Dzienniki serwera”, „Widok”, a następnie „Pobierz SQL Server”.

  5. Może pojawić się przeglądarka dzienników plików (może to zająć trochę czasu) z dużą listą dzienników, które możesz zobaczyć. Dalej

   Dla

  Więcej informacji znajdziesz na MSSQLTips.com Zidentyfikuj plik dziennika błędów programu SQL Server.

 • Przegląd artykułów
 • przeczytaj dwa razy
 • W tym artykule omówiono polecenie Xp_readerrorlog służące do odczytywania dzienników błędów programu SQL Server przy użyciu języka T-SQL.

  Prezentacja

  Dzienniki błędów programu SQL Server są przydatne podczas rozwiązywania problemów z główną bazą danych serwera. Zawierają informacje dotyczące wszystkich zdarzeń systemowych i użytkowników. Czy możemy używać dzienników błędów w ogólnie następującym konkretnym scenariuszu:

 • Informacje o wystąpieniu programu SQL Server
 • Dziennik audytu — Powodzenie lub niepowodzenie
 • Stan odzyskiwania bazy danych
 • Zapisane komunikaty o błędach
 • Niektóre najczęściej kojarzone z nami mogą czytać dzienniki błędów przy użyciu wielu różnych metod, ale najpierw musimy rozważyć ścieżkę typu dziennika błędów.

  Metoda GUI SSMS

  Aby połączyć instancję SQL w SSMS i uzyskać dostęp do Zarządzania. rozmiar Zwiększenie folderów administracyjnych, a co za tym idzie SQL Server gazety. W logach SQL Server kupującego można analizować różne dane — bieżące i archiwalne:

  Dwukrotne kliknięcie powiedziałbym jakiś pożądany plik dziennika błędów i zazwyczaj dziennik błędów otworzy się w tym osobnym oknie:

  Metoda T-SQL

  Możesz użyć kierunku SERVERPROPERTY(), aby uzyskać bieżącą lokalizację pliku sprawdzania błędów.

  Możesz przejść do katalogu, w którym będą wyświetlane pliki dziennika błędów:

 • ErrorLog: bieżący plik dziennika błędów
 • ErrorLog.1: Obraz archiwum dziennika błędów 1
 • ErrorLog.2: Archiwizowanie informacji dziennika błędów 2
 • Błąd dostępu do drewna opałowego przez GUI

  Zwykle DBA użyje tej konkretnej metody GUI, aby przeczytać mój krótki artykuł dotyczący dziennika błędów pokazanego w powyższej formie. Ponadto powoduje to wyspecjalizowany problem przekroczenia limitu czasu. Tak się stanie, ponieważ konkretny dziennik błędów jest bardzo duży.

 • Zazwyczaj wdrażamy odpowiednie zadanie agenta SQL, aby ponownie wykorzystać typ dziennika błędów maszyny, aby nigdy nie był zbyt rozdęty. Jeśli nie są skuteczne, jest brane pod uwagę lub dostępne zarządza nie działa, co może skutkować rozszerzonym dziennikiem błędów
 • Jeśli wszyscy mamy włączoną funkcję poufnego audytu podłączeń, SQL Server zarejestruje wpis dla każdej pomyślnej afiliacji do bazy danych. W głównie obciążonym systemie OLTP możesz uzyskać wiele udanych logowań, co może zawęzić dzienniki błędów.
 • Zatrzymaj awarie, zwiększ wydajność, zapobiegaj utracie danych i nie tylko. Kliknij tutaj, aby pobrać.

  Import Sql Error Log Into Table
  Importar Log De Erro Sql Na Tabela
  Import Sql Fel Logga In I Tabellen
  Importieren Sie Das Sql Fehlerprotokoll In Die Tabelle
  Importeer Sql Foutlogboek In Tabel
  Importirovat Zhurnal Oshibok Sql V Tablicu
  Sql 오류 로그를 테이블로 가져오기
  Importar Registro De Error De Sql En La Tabla
  Importer Le Journal Des Erreurs Sql Dans La Table